Dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng hiĕk dăng-dăng

跳至導覽 跳至搜尋

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 6 nguŏk 19 hô̤ (B2) 05:34.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Aegean Hāi →‎ Aegea Hāi
 2. Aksu Dê-kṳ̆ →‎ Aksu
 3. Alexander Dâi-dá̤ →‎ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤
 4. Alexandros 3-sié →‎ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤
 5. Alexandros Dâi-dá̤ →‎ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤
 6. Altay Dê-kṳ̆ →‎ Altay (dê-kṳ̆)
 7. Alxa-mèng →‎ Alxa
 8. Animal →‎ Dông-ŭk
 9. Animalia →‎ Dông-ŭk
 10. Aral-chê →‎ Aral (Sĭng-giŏng)
 11. Argon →‎ Ā (nguòng-só)
 12. Aves →‎ Cēu
 13. B-câng →‎ Bilibili
 14. Banguapedia →‎ Bànguâpedia
 15. Bayannur-chê →‎ Bayannur
 16. Bayingolin Mūng-gū Cê̤ṳ-dê-ciŭ →‎ Bayingolin
 17. Benedictus 16-sié →‎ Gáu-huòng Benedictus 16-sié
 18. Bilibili Dàng-mŏk-uōng →‎ Bilibili
 19. Bilibili彈幕網 →‎ 嗶哩嗶哩
 20. Biēng-hók →‎ Bì-bà-dâu-giék
 21. Bortala Mūng-gū Cê̤ṳ-dê-ciŭ →‎ Bortala
 22. Brazil →‎ Bă-să̤
 23. Buàng-gīng-chê →‎ Buàng-gīng
 24. Buò-chèng →‎ Buò-dièng
 25. Buò-cáik →‎ Ngô-nguŏk-cáik
 26. Buò-dièng-chê →‎ Buò-dièng
 27. Buò-dièng-nè̤ng →‎ Hĭng-huá-nè̤ng
 28. Buò-siĕng-nè̤ng →‎ Hĭng-huá-nè̤ng
 29. Buò-siĕng-uâ →‎ Buò-siĕng-ngṳ̄
 30. Buò-sìng →‎ Bù-sìng
 31. Buō-sìng →‎ Bù-sìng
 32. Buōng-kă̤-chê →‎ Buōng-kă̤
 33. Bà-lùng-sùng →‎ Lùng-sùng
 34. Bàng-hâ →‎ Chiĕk
 35. Báe̤k →‎ Báe̤k-sié
 36. Báe̤k-dâi →‎ Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk
 37. Báe̤k-dŭng-chê →‎ Báe̤k-dŭng
 38. Báe̤k-hàng →‎ Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
 39. Báe̤k-hāi-chê →‎ Báe̤k-hāi (chê)
 40. Báe̤k-sóng →‎ Sóng-dièu
 41. Báe̤k Gĭ-dī →‎ Báe̤k Gṳ̆-bī-lô
 42. Báe̤k Gĭ-dī Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók →‎ Báe̤k Gṳ̆-bī-lô
 43. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók →‎ Báe̤k Gṳ̆-bī-lô
 44. Báe̤k Ái-ī-làng →‎ Báe̤k Ireland
 45. Báh-sáik-chê →‎ Báh-sáik
 46. Bái-lĕ̤k →‎ Lā̤-bái-lĕ̤k
 47. Bái-ngô →‎ Lā̤-bái-ngô
 48. Bái-nê →‎ Lā̤-bái-nê
 49. Bái-sé →‎ Lā̤-bái-sé
 50. Bái-săng →‎ Lā̤-bái-săng

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).