Ā (nguòng-só)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tŭng-diêng gì ā-ké.

Ā (氬) sê siŏh cṳ̄ng hĭ-iū ké-tā̤ nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 18, huá-hŏk hù-hô̤ sê Ar.