Là̤-cŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Là̤-cŭk (黎族, Là̤-ngṳ̄: Hlai) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Hāi-nàng.

Là̤-cŭk gōng Là̤-ngṳ̄.