Gáu-huòng Franciscus

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáu-huòng

Franciscus
Gáu-huòng

Gáu-huòng Franciscus
gáu-kṳ̆ Lò̤-mā
ciō-gáu-kṳ̆ Séng-cô̤
gáu-huòng cêu-êng 2013 nièng 3 nguŏk 13 hô̤
Sèng siŏh êng Benedictus 16-sié
séng-cék
êng-mêng sṳ̆-dŏk 1969 nièng 12 nguŏk 13 hô̤
Ramón José Castellano êng-mêng sṳ̆-dŏk
êng-mêng ciō-gáu 1992 nièng 6 nguŏk 27 hô̤
Antonio Quarracino êng-mêng ciō-gáu
êng-mêng kṳ̆-gĭ 2001 nièng 2 nguŏk 21 hô̤
Ioannes Paulus 2-sié êng-mêng kṳ̆-gĭ
Gáuk-ìng séng-sék
Buōng-miàng Jorge Mario Bergoglio
Chók-sié 1936 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ 1936-12-17(87 huói)
 Argentina Buenos Aires
Guók-cĭk  Argentina
Gáu-puái/gáu-huôi Tiĕng-ciō-gáu
Gáik-ngiòng Miserando atque eligendo
("Lìng-mīng, sōng-dĕk ĭ")
Chiĕng-miàng Gáu-huòng Franciscus gì chiĕng-miàng
Hŭi-chiŏng Gáu-huòng Franciscus gì hŭi-chiŏng

Gáu-huòng Franciscus (1936 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ –  ), buōng-miàng hô̤ lā̤ Jorge Mario Bergoglio, sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 266 êng gáu-huòng. Ĭ diŏh 2013 nièng 3 nguŏk 13 hô̤ dŏng-sōng.

Gáu-huòng Franciscus
Lò̤-mā Tiĕng-ciō-gáu chĭng-hô̤
sèng siŏh êng:
Benedictus 16-sié
Gáu-huòng
2013 nièng-
hiêng-êng