Bangladesh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Bangladesh Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Flag of Bangladesh.svg National emblem of Bangladesh.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Bangladesh gì sū-câi.
Bangladesh gì sū-câi.
Siū-dŭ Dhaka
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 147,570 km2 sié-gái dâ̤ 92 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 171,700,000 nè̤ng 2016 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 8 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 1,319 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 10 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Bangladesh, hĕ̤k-ciā Mâing-gă-lăk (孟加拉), sê Nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.