Bangladesh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bangladesh Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Bangladesh gì
guók-gì
Bangladesh guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: আমার সোনার বাংলা
"Nē̤ng-gă gĭng-sáik gì Bengal"
Guók-gă céng-hèng-kuóh: নতুনের গান
"Chĭng-nièng gì gŏ̤"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Dhaka
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Bengal-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Bengal-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Abdul Hamid
• cūng-lī
Sheikh Hasina
• Guók-huôi ciō-sĭk
Shirin Sharmin Chaudhury
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng
Syed Mahmud Hossain
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
148,460 km2 (57,320 sq mi) (dâ̤ 94 miàng)
• cūi-mĭk (%)
6.4
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
Neutral increase161,376,708 (dâ̤ 8 miàng)
• 2011 nièng puō-că
149,772,364
• Mĭk-dô̤
1,106/km2 (2,864.5/sq mi) (dâ̤ 7 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$966 sĕk-é (dâ̤ 31 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$5,812 (dâ̤ 130 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$409 sĕk-é (dâ̤ 33 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$2,554 (dâ̤ 149 miàng)
Gini (2018 nièng) Negative increase 39.5
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.632
dṳ̆ng · dâ̤ 133 miàng
Huó-bê Bangladesh taka (৳) (BDT)
Sì-kṳ̆ UTC+6 (BST)
Sì-găng gáik-sék dd-mm-yyyy (CE)
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 220 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +880
ISO 3166 dâi-hô̤ BD
Uōng-mĭk sáuk-siā .bd
.বাংলা

BangladeshNàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.