模板:Ā-ciŭ guók-gă Háng-cê biēu-gé liĕk-biēu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

|- | Azerbaijan || -- || 阿塞拜疆 || || 亞塞拜然 || || 亜塞爾拝然 || |- | Afghanistan || -- || 阿富汗 || || 阿富汗 || || 亜加業坦、亜弗掩坦、亜富汗斯坦、阿富汗斯坦、阿富汗斯、阿富汗、阿芙賀仁須丹、阿加業坦、阿芙賀邇寸丹 || |- | Ā-lá-báik Lièng-hăk Dâi-gŭng-guók || 阿拉伯聯合大公國[mò̤ chók-ché̤ṳ] || 阿拉伯联合酋长国 || 阿联酋 || 阿拉伯聯合大公國 || 阿聯 || 阿拉伯首長国連邦 || |- | Armenia || -- || 亚美尼亚 || || 亞美尼亞 || || 亜爾美尼亜、亜爾墨尼亜、亜爾黙尼亜、亜美尼亜、雨仁屋 || |- | Yemen || -- || 也门 || || 葉門 || || 也門 || |- | Ī-sáik-liĕk || 以色列[1] || 以色列 || || 以色列 || || 以色列、伊色列、以斯来、伊斯列児、衣斯辣衣耳 || |- | Iraq || -- || 伊拉克 || || 伊拉克 || || 伊拉克、伊拉久 || |- | Iran || -- || 伊朗 || || 伊朗 || || 伊朗、伊郎、伊蘭、義蘭 || |- | Éng-dô || 印度[2] || 印度 || || 印度 || || 印度、応帝亜、印第亜 || |- | Éng-nà̤ || 印尼[mò̤ chók-ché̤ṳ] || 印度尼西亚 || 印尼 || 印度尼西亞 || 印尼 || 印度尼西亜 || |- | Uzbekistan || -- || 乌兹别克斯坦 || || 烏茲別克 || || 月即別、月祖伯、烏茲別克斯坦 || |- | Oman || -- || 阿曼 || || 阿曼 || || 阿曼、阿蔓、汪満、甕蛮 || |- | Kazakhstan || -- || 哈萨克斯坦 || || 哈薩克 || || 香佐富斯坦、哈薩克斯坦 || |- | Qatar || -- || 卡塔尔 || || 卡達 || || 華太瑠 || |- | Kampuchea || -- || 柬埔寨 || || 柬埔寨 || || 柬埔寨、柬蒲塞、柬埔塞、柬蒲寨、柬坡塞、漢浦塞、漢甫寨、甘陪牙、甘波邪、甘孛智、噉浦只、加保知也、柬浦塞亜 || |- | Kyrgyzstan || -- || 吉尔吉斯斯坦 || || 吉爾吉斯 || || 黠戞斯、吉里吉思 || |- | Kuwait || -- || 科威特 || || 科威特 || || 科威特、科威都、久伊都 || |- | Saudi Ā-lá-báik || --阿拉伯[mò̤ chók-ché̤ṳ] || 沙特阿拉伯 || || 沙烏地阿拉伯 || || 沙特阿拉伯、沙地亜剌比亜 || |- | Gruzia || -- || 格鲁吉亚 || || 喬治亞 || || 具琉耳、喬治亜、草支亜、熱阿而入亜 || |- | Sê̤ṳ-lé-ā[3] || 叙利亞[4] || 叙利亚 || || 敘利亞 || || 叙利亜、叙里亜、西利牙、西里亜、尻屋 || |- | Sĭng-gă-pŏ̤ || 新嘉波[5] || 新加坡 || || 新加坡 || || 新嘉坡、新嘉波、新加坡、新賀保爾、星嘉波、星加坡、星州坡、星港、昭南支那 || |- | Sri Lanka || -- || 斯里兰卡 || || 斯里蘭卡 || || 斯里蘭、錫蘭、錫狼、錫崙、西崙、細蘭、獅子国 || |- | Tái-guók || 泰國 || 泰国 || || 泰國 || || || |- | Hàng-guók || 韓國[6] || 大韩民国、韩国、南朝鲜 || || 大韓民國、韓國、南韓 || || 大韓民国、韓国、南朝鮮、南韓、南韓国、南高麗、南コリア、コリア共和国 ||韓、南鮮 |- | Tajikistan || -- || 塔吉克斯坦 || || 塔吉克 || || 塔吉克斯坦、汰爾奇斯坦 || |- | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-guók || 中華人民共和國、中國[7] || 中华人民共和国、中国、大陆 || 中、陆 || 中華人民共和國、中國、大陸 || 中、陸 || 中華人民共和国、中国、支那、チャイナ ||中、華、支 |- | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) || 中華民國 (臺灣)[8] || 中华民国、台湾当局 || || 中華民國、台灣、臺灣 || 台、臺 || 中華民国、台湾、中華台北、チャイニーズタイペイ || |- | Báe̤k Dièu-siēng || 北朝鮮[9] || 朝鲜民主主义人民共和国、朝鲜、北朝鲜 || || 朝鮮民主主義人民共和國、北韓、北朝鮮 || 朝、北韓 || 朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、コリア民主人民共和国 ||朝、北鮮 |- | Turkmenistan || -- || 土库曼斯坦 || || 土庫曼 || || 土庫曼斯坦、土耳古斯坦 || |- | Nĭk-buōng || 日本[10] || 日本 || || 日本 || || 日本、大和、ヤマト、ヒノモト || |- | Nepal || -- || 尼泊尔 || || 尼泊爾 || || 尼波羅、尼泊爾、尼婆羅、泥婆羅、捏巴爾、尼伯爾 || |- | Pakistan || -- || 巴基斯坦 || || 巴基斯坦 || || 巴基斯坦、巴基斯担 || |- | Bahrain || -- || 巴林 || || 巴林 || || 巴林、八哈剌因 || |- | Palestine Guók || -- || 巴勒斯坦 || || 巴勒斯坦 || || 巴勒斯旦、巴勒斯且、巴列斯丁、巴力斯坦、巴利斯底尼、巴勒斯的拿、不利斯底尼、羽礼須多院 || |- | Bangladesh || -- || 孟加拉国 || || 孟加拉 || || 孟加拉、孟加拉国 || |- | Dĕ̤ng Timor || 東-- || 东帝汶 || || 東帝汶 || || 東的木児 || |- | Hĭ-lĭ-pĭng || 菲律賓[mò̤ chók-ché̤ṳ] || 菲律宾 || || 菲律賓 || || 比律賓、比利賓、非立賓、非里比納、比国、比島 || 比、非 |- | Bhutan || -- || 不丹 || || 不丹 || || 不丹 || |- | Ùng-lài || 文萊[mò̤ chók-ché̤ṳ] || 文莱 || || 汶萊 || || 文莱、文萊、芠萊、婆羅乃 || |- | Uŏk-nàng || 越南[11] || 越南 || || 越南 || || 越南 || |- | Mā-lài-să̤-ā || 馬來西亞 || 马来西亚 || || 馬來西亞 || || 馬来西亜、瑪雷西亜 || |- | Miēng-diêng || 緬甸[12] || 缅甸 || || 緬甸 || || 緬甸、尾留満 || |- | Maldives || -- || 马尔代夫 || || 馬爾地夫 || || 瑪勒代弗、馬地維斯、馬爾代夫、麻代父 || |- | Mùng-gū || 蒙古[13] || 蒙古 || || 蒙古 || || 蒙古、蒙兀、莫臥児 || |- | Iók-dáng[14] || 約但[15] || 约旦 || || 約旦 || || 約旦、約但、者丹 || |- | Laos || -- || 老挝 || || 寮國 || || 老檛、老撾、羅宇、寮 || |- | Lé-bă-nâung[16] || 利巴嫩[17] || 黎巴嫩 || || 黎巴嫩 || || 黎巴嫩、列巴濃 ||

 1. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 942.
 2. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 561.
 3. Mā-tái Hók Ĭng 4:24//SÉNG GĬNG SĬNG GÔ IÓK CIÒNG CṲ̆. "Ĭ miàng-siăng iòng-diòng Sê̤ṳ-lé-ā gáuk dê-huŏng: ô nè̤ng dáik bâng huâng cṳ̆ céng gáuk cĭk, huâng gūi, diĕng-gáng, hŭng-niōng, dŭ iĕu ĭ lì Ià-Sŭ lā̤; Ià-Sŭ dŭ tá̤ ĭ muŏk." 
 4. 馬太福音 4:24//福州土腔新舊約全書. "伊名聲揚傳叙利亞各地方、務𠆧得病、犯諸症各疾、犯鬼、癲癇瘋軟、都邀伊來耶穌禮、耶穌都替伊醫。" 
 5. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 1540.
 6. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 788.
 7. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 545.
 8. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 404.
 9. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 475: "dièu-siēng 朝鮮 Korea"
 10. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 1302.
 11. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 1729.
 12. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 1237.
 13. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 1269.
 14. Cháung-sié Gé 13:10//SÉNG GĬNG SĬNG GÔ IÓK CIÒNG CṲ̆. "Lò̤-dáik ngiăk kī mĕk-ciŭ ché̤ṳ, giéng Iók-dáng ò̤ Bàng dô, gáu Sō̤-ngī, dŭ sê bùi-ê̤ṳng dŏng Ià-Huò-Huà muôi miĕk Sū-dŏ̤-mā, Ngò̤-mò̤-lăk sì-hâiu, ciā dê cêu chiông Ià-Huò-Huà gì huòng, bô chiông Aĭ-gĭk gì dê." 
 15. 創世記 13:10//福州土腔新舊約全書. "羅得仰起目睭、覷見約但河平底、至瑣耳、都是肥潤、當耶和華昧滅所多馬蛾摩拉時候、者地就像耶和華其園、仅像埃及其地。" 
 16. Iók-cṳ̆-ā Gé 1:4//SÉNG GĬNG SĬNG GÔ IÓK CIÒNG CṲ̆. "Nṳ̄ ciā dê-gái, cê̤ṳ kuōng-iā gáu Lé-bă-nâung, bô gáu Báik-lăk duâi ò̤, Háik nè̤ng lūng-cūng gì dê, lièng gáu duâi hāi, hióng nĭk-tàu lŏ̤h gì ôi-ché̤ṳ." 
 17. 約書亞記 1:4//福州土腔新舊約全書. "汝者地界、自曠野至利巴嫩、仅至百辣大河、赫𠆧隴總其地、連至大海、向日頭落其位處。"