Iók-dáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Iók-dáng Hashemite Uòng-guók
المملكة الأردنية الهاشمية
Flag of Jordan.svg Coat of arms of Jordan.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Iók-dáng gì sū-câi.
Iók-dáng gì sū-câi.
Siū-dŭ Amman
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 89,341 km2 sié-gái dâ̤ 112 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Iók-dáng (約但) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă.