Saudi Ā-lá-báik

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Saudi Arabia (Ā-lá-báik-ngṳ̄: المملكة العربية السعودية‎), ĭng-ĭk hô̤ lā̤ Să-ŭ-dê Ā-lá-báik (沙烏地阿拉伯) hĕ̤k-ciā Să-dĕk Ā-lá-báik (沙特阿拉伯), sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-dĕ̤ng guók-gă, diŏh Ā-lá-báik Buáng-dō̤ gà̤-dēng.