Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ huōi-chiă-câng

福州火车站
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Céng-ăng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°6′56.3980″N 119°18′48.7451″E / 26.115666111°N 119.313540306°E / 26.115666111; 119.313540306Cô̤-biĕu: 26°6′56.3980″N 119°18′48.7451″E / 26.115666111°N 119.313540306°E / 26.115666111; 119.313540306
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 F1 hô̤ siáng (lā̤ kī)
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2017-01-06)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Lò̤-háng-săng 1 hô̤ siáng Dāu-muòng
Muōi-câng F1 hô̤ siáng Dĕ̤ng-muòng

Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng (福州火車站站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ī-hâiu â̤ diōng 3 hô̤ siáng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ gì guók-tiék (國鐵) Hók-ciŭ huōi-chiă-câng gì â-dā̤. Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.