跳至內容

Ā-mò̤-sê̤ṳ Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ā-mò̤-sê̤ṳ Cṳ̆ (亞麼士書, dōi-siā: Am.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]