跳至內容

Lĭk-dâi Cé Liŏk, Siông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lĭk-dâi Cé Liŏk, Siông (歷代志畧上, dōi-siā: 1Ld.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]