跳至內容

Iók-nā Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-nā Cṳ̆ (約拿書, dōi-siā: In.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]