跳至內容

Ià-lé-mī Aĭ-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ià-lé-mī Aĭ-gŏ̤ (耶利米哀歌, dōi-siā: 2 Il.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]