跳至內容

Sák-gă-lé-ā Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sák-gă-lé-ā Cṳ̆ (撒加利亞書, dōi-siā: Sg., iâ ô ĭk có̤ Sák-gā-lé-ā Cṳ̆[1] = 撒賈利亞書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]