Nā-ŭng Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Nā-ŭng Cṳ̆ (拿翁書, dōi-siā: N.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]