跳至內容

Lô-dáik Gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lô-dáik Gé (路得記, dōi-siā: Ld.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]