Chók Aĭ-gĭk Gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chók Aĭ-gĭk Gé (出埃及記, dōi-siā: C.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]