跳至內容

Ī-să̤-giék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ī-să̤-giék (以西結, dōi-siā: Isg.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]