跳至內容

Sák-mū-ngī, Hâiu Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sák-mū-ngī, Hâiu Cṳ̆ (撒母耳後書, dōi-siā: 2S.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]