Nà̤-hĭ-mī Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nà̤-hĭ-mī Cṳ̆ (尼希米書, dōi-siā: Nh.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]