Dòng hiĕk

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (sṳ̄) ‎Kuóh-dà̤ ‎[37,280 cê-ciék]
 2. (sṳ̄) ‎Hók-ciŭ-uâ ‎[35,627 cê-ciék]
 3. (sṳ̄) ‎Liù-giù-guók ‎[26,168 cê-ciék]
 4. (sṳ̄) ‎元素週期表 ‎[25,597 cê-ciék]
 5. (sṳ̄) ‎Hók-ciŭ-uâ ĭng-ông hiê-tūng ‎[23,197 cê-ciék]
 6. (sṳ̄) ‎曲蹄 ‎[21,010 cê-ciék]
 7. (sṳ̄) ‎國際標準書號 ‎[20,564 cê-ciék]
 8. (sṳ̄) ‎Bàng-uâ-cê ‎[19,155 cê-ciék]
 9. (sṳ̄) ‎福州話音韻系統 ‎[17,309 cê-ciék]
 10. (sṳ̄) ‎Guók-cié chiông-gì ‎[16,922 cê-ciék]
 11. (sṳ̄) ‎琉球國 ‎[16,690 cê-ciék]
 12. (sṳ̄) ‎Nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu ‎[16,185 cê-ciék]
 13. (sṳ̄) ‎赴戍登程口占示家人 ‎[14,467 cê-ciék]
 14. (sṳ̄) ‎Dièu-siēng Buáng-dō̤ lĭk-sṳ̄ ‎[14,163 cê-ciék]
 15. (sṳ̄) ‎Dŏ̤-giéng Sìng-mĭk Kiŏk-diòng-bēng: Sê̤ṳ-liĕk cĭ Cĕng ‎[13,416 cê-ciék]
 16. (sṳ̄) ‎平話字 ‎[13,208 cê-ciék]
 17. (sṳ̄) ‎Hók-gióng lĭk-sṳ̄ ‎[12,963 cê-ciék]
 18. (sṳ̄) ‎國際象棋 ‎[12,332 cê-ciék]
 19. (sṳ̄) ‎Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk ‎[12,322 cê-ciék]
 20. (sṳ̄) ‎Háng-cê ‎[11,625 cê-ciék]
 21. (sṳ̄) ‎Ó̤-ciŭ ‎[11,070 cê-ciék]
 22. (sṳ̄) ‎福州 ‎[10,742 cê-ciék]
 23. (sṳ̄) ‎Siè ‎[10,665 cê-ciék]
 24. (sṳ̄) ‎Ā-lá-báik cê-mō̤ ‎[10,529 cê-ciék]
 25. (sṳ̄) ‎Gĭ-dók-gáu ‎[10,350 cê-ciék]
 26. (sṳ̄) ‎2016年中國大陸網民「出征」Facebook事件 ‎[10,266 cê-ciék]
 27. (sṳ̄) ‎Lò̤-nguòng ‎[10,088 cê-ciék]
 28. (sṳ̄) ‎Hók-ciŭ ‎[10,039 cê-ciék]
 29. (sṳ̄) ‎Sĕk Gái ‎[9,851 cê-ciék]
 30. (sṳ̄) ‎Swadesh hŏk-sĭng-sṳ̀ liĕk-biēu ‎[9,824 cê-ciék]
 31. (sṳ̄) ‎Ái ‎[9,555 cê-ciék]
 32. (sṳ̄) ‎斯瓦迪士核心詞列表 ‎[9,526 cê-ciék]
 33. (sṳ̄) ‎Mìng-âu ‎[9,484 cê-ciék]
 34. (sṳ̄) ‎Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ ‎[9,419 cê-ciék]
 35. (sṳ̄) ‎Mìng-kiŏk ‎[9,151 cê-ciék]
 36. (sṳ̄) ‎福州第三中學 ‎[9,018 cê-ciék]
 37. (sṳ̄) ‎ISO 639-1 ‎[8,927 cê-ciék]
 38. (sṳ̄) ‎Ó̤-muòng ‎[8,923 cê-ciék]
 39. (sṳ̄) ‎Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk ‎[8,841 cê-ciék]
 40. (sṳ̄) ‎Ngù-ngṳ̄ ‎[8,738 cê-ciék]
 41. (sṳ̄) ‎Hĭ-Pŏ̤ Ciéng-cĕng ‎[8,678 cê-ciék]
 42. (sṳ̄) ‎敆末日做什乇?有閒無?來拯救會使𣍐? ‎[8,425 cê-ciék]
 43. (sṳ̄) ‎Báe̤k-gĭng ‎[8,392 cê-ciék]
 44. (sṳ̄) ‎朝鮮半島歷史 ‎[8,319 cê-ciék]
 45. (sṳ̄) ‎Chĭng-dièu ‎[8,152 cê-ciék]
 46. (sṳ̄) ‎閩東語 ‎[7,969 cê-ciék]
 47. (sṳ̄) ‎Mìng-dièu ‎[7,959 cê-ciék]
 48. (sṳ̄) ‎刀劍神域劇場版:序列之爭 ‎[7,892 cê-ciék]
 49. (sṳ̄) ‎Gulliver Lṳ̄-hèng-gé ‎[7,866 cê-ciék]
 50. (sṳ̄) ‎Hók-gióng ‎[7,856 cê-ciék]

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).