跳至內容

Ngék-lâu-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngék-lâu-cŭk (仡佬族, Ngék-lâu-ngṳ̄: Kláo) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Gói-ciŭ, iâ ô gì sĕng-uăk diŏh Uŏk-nàng. Ngék-lâu-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Ngék-lâu-cŭk gōng Ngék-lâu-ngṳ̄.