「Năk」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Sĭng hiĕk: '''Năk''' (鈉) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
(Sĭng hiĕk: '''Năk''' (鈉) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
(Mò̤ chă)
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng