Giĕng-gĭng-sṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Giĕng-gĭng-sṳ̆k (鹼金屬) sê cī diŏh nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu diē-sié dâ̤ 1 cŭk gì 8 ciáh nguòng-só, bău-guák (Lithium), Năk (Natrium), Gák (Kalium), Rubidium, Caesium gâe̤ng Francium, dŭ sê gĭng-sṳ̆k.

Giĕng-gĭng-sṳ̆ iā ṳ̀ng-ê iòng diŏh cūi diē-sié sāng-sĕng giòng-giĕng, gó-chṳ̄ hô̤ ciā miàng.