Năk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Năk

Năk (鈉) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 11, huá-hŏk hù-hô̤ sê Na.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gì-dṳ̆ng diŏh kĕk CaCl2 có̤ chŭi-huá-gé, ŭng-dô 500℃, diêng-ák 6V.