Chéu (nguòng-só)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Chéu

Chéu (溴), iâ hô̤ lā̤ cháu-só (臭素) hĕ̤k-ciā Brom, sê siŏh cṳ̄ng hĭ-gĭng-sṳ̆k nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 35, huá-hŏk hù-hô̤ sê Br.

Chéu sê gĭng-dáng â̤ báik gì nguòng-só dâi-dŏng mì-ék siŏh ciáh diŏh siòng-ŭng â-dā̤ sê ĭk-tái gì hĭ-gĭng-sṳ̆k nguòng-só.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]