Sĭk (nguòng-só)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭk

Sĭk (矽), iâ hô̤ lā̤ giĕ (硅) hĕ̤k-ciā giĕ-só (珪素), sê siŏh cṳ̄ng hĭ-gĭng-sṳ̆k nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 14, huá-hŏk hù-hô̤ sê Si.