Mī (gĭng-sṳ̆k)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

(鎂) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 12, huá-hŏk hù-hô̤ sê Mg.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]