Dâng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâng

Dâng (氮, 淡), iâ hô̤ lā̤ cié-só (窒素), sê siŏh cṳ̄ng hĭ-gĭng-sṳ̆k huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 7, huá-hŏk hù-hô̤ sê N.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Diŏh gĕ̤ng-ngiĕk diē-sié cṳ̄ng huŏng-sék cié-chṳ̄ dâng-ké:

  • (sùng-dô gèng)
  • (sùng-dô dă̤)