Éng-nà̤

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Éng-dô-nà̤-să̤-ā dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Éng-dô-nà̤-să̤-ā

Éng-dô-nà̤-să̤-ā (印度尼西亞), gāng-chĭng Éng-nà̤ (印尼), sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.