Éng-nà̤

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Éng-dô-nà̤-să̤-ā dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Éng-dô-nà̤-să̤-ā

Éng-dô-nà̤-să̤-ā, gāng-chĭng Éng-nà̤, sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.