Iā-muòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iā-muòng

Iā-muòngDṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă.