Dâi-dièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâi-dièng-gâing (大田縣) sê Săng-mìng-chê â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh gâing.