Dà-dìng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dà-dìng

茶亭
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°4′19.8307″N 119°17′58.7476″E / 26.072175194°N 119.299652111°E / 26.072175194; 119.299652111Cô̤-biĕu: 26°4′19.8307″N 119°17′58.7476″E / 26.072175194°N 119.299652111°E / 26.072175194; 119.299652111
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2017-01-06)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Nàng-muòng-dău 1 hô̤ siáng Dăk-dô̤

Dà-dìng câng (茶亭站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Báik-ék-chék Dṳ̆ng-lô (八一七中路) gâ̤e̤ng Gùng-cé̤ṳng-lô (群眾路) diô-kāu gì â-dā̤. Dà-dìng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.