Dà-dìng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dà-dìng câng

Dà-dìng câng (茶亭站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Báik-ék-chék Dṳ̆ng-lô (八一七中路) gâ̤e̤ng Gùng-cé̤ṳng-lô (群眾路) diô-kāu gì â-dā̤. Dà-dìng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.