Dăk-dô̤ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dăk-dô̤-câng

Dăk-dô̤ câng (達道站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh bĭh dài-dŏng-câng chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-séng Hók-ciŭ-chê Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Dăk-dô̤-lô (達道路) gâe̤ng Dăk-gĕ̤ng-lô (達江路) diô-kāu gì â-dā̤. Dăk-dô̤-câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.