跳至內容

Săng-gáe̤k-diàng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Săng-gáe̤k-diàng

三角埕
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′27″N 119°22′07″E / 25.9907220°N 119.3686948°E / 25.9907220; 119.3686948Cô̤-biĕu: 25°59′27″N 119°22′07″E / 25.9907220°N 119.3686948°E / 25.9907220; 119.3686948
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 2
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤​ (8 nièng ī-sèng)​ (2016-05-18)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Chà-muòng 1 hô̤ siáng Lù-lòi

Săng-gáe̤k-diàng câng (三角埕站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Chà-muòng-déng céng-hū hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Săng-gáe̤k-diàng câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.