Săng-chă-gă̤ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Săng-chă-gă̤ Câng

Săng-chă-gă̤ Câng (三叉街站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng, Hók-ciŭ dê-tiék 3 hô̤ siáng gâe̤ng Bĭng-hāi kuái-siáng (濱海快線, F1 siáng) gì siŏh biĕh diōng-sìng chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Siông-săng-lô (上三路), Cáik-sṳ̀ Dâi-dô̤ (則徐大道) gâe̤ng Lĕ̤k-ék Nàng-lô (六一南路) diô-kāu gì â-dā̤. Săng-chă-gă̤ Câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kŭi-sṳ̄ sāi, găk 1 hô̤ siáng ék-gĭ nàng-dáung ông-ìng sèng-hâiu sê báe̤k-biĕng gì cṳ̆ng-diēng-câng, gáu lāu 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ báe̤k-dáung kăi-tŭng hâiu cêu biéng dài-dŏng-câng lāu.