Bìng-săng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bìng-săng câng

Bìng-săng câng (屏山站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ (鼓樓區) Cièng-dòng-háe̤ng (錢塘巷) Iā-săng-lô (冶山路) gâ̤e̤ng Gū-bìng-lô (鼓屏路) gì â-dā̤. Bìng-săng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.