Siông-dìng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siông-dìng

上藤
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°2′48.1902″N 119°18′57.1046″E / 26.046719500°N 119.315862389°E / 26.046719500; 119.315862389Cô̤-biĕu: 26°2′48.1902″N 119°18′57.1046″E / 26.046719500°N 119.315862389°E / 26.046719500; 119.315862389
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co.,Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2017-01-06)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Dăk-dô̤ 1 hô̤ siáng Săng-chă-gă̤

Siông-dìng câng (上藤站, gĭng-dáng sĭk-cié tĕ̤k „Siông-dèng“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Siông-dìng lô, Â-dìng lô, Lĕ̤k-ék nàng-lô diô-kāu â-dā̤. Siông-dìng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.