Chéu-dău câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chéu-dău-câng

Chéu-dău câng (𣗬兜站, dê-tiék câng diē-sié siā gì sê „樹兜“), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ (鼓樓區) Huà-lìng-lô (華林路) gâe̤ng Ngô-sé-lô (五四路) diô-kāu gì â-dā̤. Chéu-dău câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.