Lò̤-háng-săng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lò̤-háng-săng câng

Lò̤-háng-săng câng (羅漢山站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ (晉安區) Sĭng-dáing-déng (新店鎮) Săng-báe̤k-lô (山北路) gâe̤ng Hièng-nàng-liāng-lô (玄南嶺路) gì diô-kāu biĕng-dău. Lò̤-háng-săng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.