跳至內容

Dāu-muòng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dāu-muòng

斗门
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Céng-ăng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°06′25″N 119°18′31″E / 26.1070185°N 119.3085792°E / 26.1070185; 119.3085792Cô̤-biĕu: 26°06′25″N 119°18′31″E / 26.1070185°N 119.3085792°E / 26.1070185; 119.3085792
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co.,Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2017-01-06)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Hók-ciŭ huōi-chiă-câng 1 hô̤ siáng Chéu-dău

Dāu-muòng câng (斗門站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ Huà-lìng-lô (華林路) gâe̤ng Céng-ăng-bá̤e̤k-lô (晉安北路) diô-kāu gì â-dā̤. Dāu-muòng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.