Dāu-muòng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dāu-muòng câng

Dāu-muòng câng (斗門站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ (晉安區) Huà-lìng-lô (華林路) gâe̤ng Céng-ăng-bá̤e̤k-lô (晉安北路) diô-kāu gì â-dā̤. Dāu-muòng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.