Uòng-săng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng-săng Câng

Uòng-săng Câng (黃山站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Uòng-săng-chŏng (黃山村) gì â-dā̤. Uòng-săng câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.