Ăng-bìng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ăng-bìng

安平
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′42.8183″N 119°23′49.0805″E / 25.995227306°N 119.396966806°E / 25.995227306; 119.396966806Cô̤-biĕu: 25°59′42.8183″N 119°23′49.0805″E / 25.995227306°N 119.396966806°E / 25.995227306; 119.396966806
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co.,Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2020 nièng 12 nguŏk 27 hô̤​ (3 nièng ī-sèng)​ (2020-12-27)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng 1 hô̤ siáng Liòng-chió

Ăng-bìng câng (安平站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Hù-cié chŏng (湖際村) hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Ăng-bìng câng găk 2020 nièng 12 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.