跳至內容

Băh-hù-dìng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-hù-dìng

白湖亭
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°01′32″N 119°20′08″E / 26.025590375184898°N 119.33550310219768°E / 26.025590375184898; 119.33550310219768Cô̤-biĕu: 26°01′32″N 119°20′08″E / 26.025590375184898°N 119.33550310219768°E / 26.025590375184898; 119.33550310219768
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 2
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤​ (8 nièng ī-sèng)​ (2016-05-18)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Săng-chă-gă̤ 1 hô̤ siáng Hù-lù-dêng

Băh-hù-dìng câng (白湖亭站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Cáik-sṳ̀ Duâi-dô̤ (則徐大道) gì â-dā̤. Băh-hù-dìng câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.