跳至內容

Bìng-nàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Bìng-nàng-gâing dêng-hióng lì gì)
Bìng-nàng-gâing
屏南县
—  Gâing  —
Bìng-nàng găk Nìng-dáik gì ôi-dé
Bìng-nàng găk Nìng-dáik gì ôi-dé
Bìng-nàng găk Nìng-dáik
Bìng-nàng-gâing găk Hók-gióng
Bìng-nàng-gâing
Bìng-nàng-gâing
Bìng-nàng găk Hók-gióng
Cô̤-biĕu: 26°54′29″N 118°59′10″E / 26.908°N 118.986°E / 26.908; 118.986Cô̤-biĕu: 26°54′29″N 118°59′10″E / 26.908°N 118.986°E / 26.908; 118.986
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Hók-gióng
Dê-ngék-chê Nìng-dáik

Bìng-nàng-gâing (屏南縣) sê Mìng-dṳ̆ng Sĕk-ék diē-sié dê-lī dék báe̤k gì gâing. Gô-dā̤ sê Kŭ-chèng-gâing gì siŏh buô-hông, 18 sié-gī ciáh téng Kŭ-chèng Gâing diē-sié buŏng chók lì. Bìng-nàng-gâing gâe̤ng Kŭ-chèng-gâing siŏh-iông, dŭ ng sṳ̆k Hók-ciŭ-chê guāng-hăk, sṳ̆k Nìng-dáik-chê guāng-hăk.

Bìng-nàng-gâing dù-dê miêng-cék ô 1485.3 bìng-huŏng gŭng-lī, nè̤ng-só ô 18 uâng. Dŏ̤-só sê gōng Kŭ-chèng kiŏng Hók-ciŭ-uâHáng-nè̤ng.