Siông-dèng Câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siông-dèng câng

Siông-dèng câng (上藤站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-ṳ-kṳ̆ Siông-dèng diô, Â-dèng diô, Lĕ̤k-ék nàng-diô diô-kāu â-dā̤. Siông-dèng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.