Săng-chă-gă̤ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Săng-chă-gă̤ Câng dêng-hióng lì gì)

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Săng-chă-gă̤

三叉街
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°2′20.9350″N 119°19′14.3526″E / 26.039148611°N 119.320653500°E / 26.039148611; 119.320653500Cô̤-biĕu: 26°2′20.9350″N 119°19′14.3526″E / 26.039148611°N 119.320653500°E / 26.039148611; 119.320653500
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 F1 hô̤ siáng (lā̤ kī)
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2016-05-18)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Siông-dìng 1 hô̤ siáng Băh-hù-dìng
Nàng-guŏng-huòng F1 hô̤ siáng Dá̤-hŭng-gĕ̤ng

Săng-chă-gă̤ câng (三叉街站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng, 3 hô̤ siáng gâe̤ng F1 siáng (Bĭng-hāi kuái-siáng, 濱海快線) gì siŏh bĭh â̤ sāi buáng-chiă gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Siông-săng-lô (上三路), Cáik-sṳ̀ Dâi-dô̤ (則徐大道) gâe̤ng Lĕ̤k-ék Nàng-lô (六一南路) diô-kāu gì â-dā̤. Săng-chă-gă̤ câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kŭi-sṳ̄ sāi, găk 1 hô̤ siáng ék-gĭ nàng-dáung ông-ìng sèng-hâiu sê báe̤k-biĕng gì cṳ̆ng-diēng-câng, gáu lāu 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ báe̤k-dáung kăi-tŭng hâiu cêu biéng dài-dŏng-câng lāu.