Bō̤-ăng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bō̤-ăng-cŭk (保安族) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, sĕng-uăk diŏh Găng-sé̤ṳk, Chĭng-hāi gâe̤ng Sĭng-giŏng.

Bō̤-ăng-cŭk gōng Bō̤-ăng-ngṳ̄.