跳至內容

Buó-lāng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Buó-lāng-cŭk (布朗族) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Hùng-nàng. Buó-lāng-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Buó-lāng-cŭk gōng Buó-lāng-ngṳ̄.