Salar-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Salar-cŭk (Salar-ngṳ̄: Salır) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Chĭng-hāi. Salar-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék. Ciā mìng-cŭk gâe̤ng gĭng-dáng Turkmenistan gì ciō-tā̤ mìng-cŭk Turkmen-cŭk gì lĭk-sṳ̄ guăng-hiê cêng chĭng.

Salar-cŭk gōng Salar-ngṳ̄.